Kredyty Hipoteczne w 2015 roku

1405736_old_houseW sytuacji, gdy potrzebujemy środków pieniężnych na budowę albo zakup nieruchomości, można zdecydować się na kredyty hipoteczne Poznań i mieszkaniowe. Są to długookresowe kredyty udzielane przez banki, których gwarancją jest hipoteka. Hipoteka stanowi główne zabezpieczenie tej rodzaju pożyczki. Występują jeszcze zabezpieczenia czasowe, funkcjonujące do momentu ustanowienia hipoteki. Są to:

  • ubezpieczenie pożyczki
  • poręczenie zgodnie z prawem cywilnym
  • weksel
  • blokada środków na rachunku np. lokaty
  • poręczenie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową.

Kupując nowe domy zawady warto wybrać odpowiedni kredyt wraz z doradcą finansowym!

Kredyty hipoteczne tworzą także wydatki, a mianowicie: prowizję dla banku, koszty notarialne, stworzenie hipoteki przez wpis w księdze wieczystej , którą prowadzi sąd, czy ubezpieczenie na życie z cesją dla banku.