MDM w Polsce – analizujemy rynek mieszkań

Zdobycie własnego mieszkania to jedna z najistotniejszych rzeczy w życiu każdej młodej osoby. Z nabyciem swojego pewnego miejsca zamieszkania wiążą się znaczne wydatki, które często obciążają osoby kupujące mieszkanie na wiele lat. Program Mieszkanie dla Młodych Poznań pomaga przyszłym nabywcom swoich lokalów mieszkalnych i pokazuje możliwości pozyskania dopłat do transakcji bezpośrednio związanych z inwestycją w lokale własnościowe na terenie Poznania oraz okolic.

Program pomocy MDM Poznań toczy się od początku 2014, a jego koniec planowany jest wraz z ostatnim dniem grudnia 2018. W projekcie mogą brać udział tylko te osoby, które dotąd nie były właścicielami lub współposiadaczami współwłaścicielami żadnych obiektów, w tym mieszkań, są to zatem w znacznej skali jednostki, które po raz pierwszy podjąć się chcą zakupu swoje osobistego lokum. Wiek potencjalnych nabywców to również istotna kwestia – osoby korzystające z projektu Mieszkanie dla Młodych Poznań nie mogą mieć więcej niż 35 lat, co najmniej jedna osoba w małżeństwie nie może przekroczyć właśnie tego wieku. Na szczęście w programie mogą uczestniczyć też osoby samotne i rodziny już posiadające dzieci, a także osoby samemu je wychowujące. Program mieści więc sporą liczbę osób, wszyscy którzy spełniają wyżej wymienione warunki społeczno-demograficzne mogą liczyć na wsparcie. Limit kosztu kupna pojedynczego metra kwadratowego mieszkania wynosi w MDM Poznań nieco ponad 5600 złotych, co faworyzuje go w dobrym świetle na tle innych polskich miast. Średnia wysokość dodatku do mieszkania wynosi 10% wartości odtworzeniowej nieruchomości.1388658_mountain_road_austria_

Największa miara lokalu do którego można dostać dopłatę przez mieszkanie dla młodych Poznań to 75 metrów kwadratowych, aczkolwiek wielkość dopłaty równa jest wtedy mieszkaniu o wielkości 50 metrów. Wymaganiem koniecznym podczas udziału w programie jest dodatkowo zaakceptowanie braku możliwość odsprzedaży lub wynajmu kupionego mieszkania przez nadchodzące 5 lat. Jeśli partycypant programu zrobi inaczej, będzie musiał oddać pozyskaną przedtem dopłatę.