2 przydatne wskazówki do wykonania tłumaczenia technicznego

Rozwój każdej poważnej firmy, chcącej jak najbardziej się rozwijać, wiąże się z reguły z ekspansją firmy w kierunkach zagranicznych. W związku z tym, naturalnym jest iż powstaje potrzeba na przetłumaczenie chociażby instrukcji obsługi maszyn, które zostały zakupione z zagranicy. Również bardzo ważnymi dokumentami do przetłumaczenia są wszelkiego rodzaju dokumenty oficjalne oraz arkusze danych. Bez odpowiedniego tłumaczenia technicznego rozwój firmy i wykorzystanie nowych, najczęściej zagranicznych technologii nie byłoby możliwe. Jest to jednak bardzo trudna forma tłumaczeń gdyż trzeba wziąć pod uwagę przy jego wykonywaniu szereg aspektów. Jednak dzięki temu poradnikowi, dowiecie się jak ułatwić sobie tłumaczenia techniczne.

Rysunek techniczny

Bardzo istotną sprawą jest objętość tekstu oraz poszczególnych zdań.

Zwróć uwagę na to, że w zależności od tego w jakim języku wypowiemy dane zdanie, może być ono dłuższe (np. w języku niemieckim), bądź krótsze (np. w języku angielskim). To samo zdanie można przetłumaczyć na różne sposoby, a tłumaczenie „słowo w słowo” nie sprawi, że np. instrukcja obsługi urządzenia będzie zrozumiała. Najważniejsze jest odpowiednie przeniesienie kontekstu i zachowanie odpowiedniej objętości tekstu.

Jasny przekaz – najważniejszy cel przetłumaczonych instrukcji

Instrukcje są szczególnie ważne, jeżeli myślimy o nich w kontekście rozwoju naszej firmy. W związku z tym, nie powinny być one skomplikowane a niestety z reguły takie są. Jak zatem tworzyć tłumaczenia instrukcji, by były jasne i zrozumiałe dla wszystkich? Przede wszystkim trzeba budować krótkie zdania, nie zawierające zbędnych określeń i jasno przekazujących cel danej czynności. Tak konstruowana instrukcja, tłumaczona na język ojczysty z pewnością nie sprawi nikomu problemów w jej odczytaniu.

Reasumując

W każdej firmie powstanie kiedyś potrzeba na specjalistyczne tłumaczenia, w tym takżę na usługi tłumaczeniowe dla firm transportowych. Kupując nowe maszyny, inwestując w nowe technologie praktycznie jesteśmy zmuszeni do tego, by korzystać z usług tłumaczy (w przypadku nie posiadania własnego specjalisty). Trzeba uświadomić sobie natomiast, jak ważna jest współpraca na linii przedsiębiorstwo-tłumacz. Bez odpowiedniej wiedzy, tłumacz nie zachowa odpowiedniego kontekstu tłumaczenia, co w konsekwencji może prowadzić do nieporozumień wśród pracowników czytających np. niezrozumiałe instrukcje.