Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o ISO 14001

ISO 14001, czyli międzynarodowa norma najlepszych praktyk i zachowań dotyczących systemów zarządzania środowiskiem obowiązuje już od 1996 roku. Wtedy to po raz pierwszy zadano sobie trud stworzenia jednolitego dokumentu proponującego najlepsze rozwiązania w kierunku zmniejszania wpływu człowieka na środowisko poprzez praktykowanie odpowiednich zachowań przez firmy i przedsiębiorstwa na całym świecie. Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o ISO 14001 to dziś jedna z najlepszych praktyk podejmowanych przez firmy w celu ukazania wszystkim zainteresowanym jej działalnością stronom, że dana firma świadomie walczy z negatywnym wpływem wywieranym przez producentów i usługodawców na środowisko. Zgodność z normą ISO 14001 to dziś podstawa proekologicznego wizerunku wielu marek na świecie. Co jednak obejmuje wskazana norma, na czym polega certyfikacja systemu zarządzania w oparciu o nią i w jaki sposób przebiegają szkolenia w jej kierunku?

Norma ISO 14001

Uznawana przez wszystkie kraje świata norma ISO 14001 to jeden z niewielu międzynarodowych standardów tworzących rdzeń skutecznego zarządzania polityką środowiskową firm w dowolnej branży przemysłu i usług. Jedną z jego podstawowych zalet jest właśnie możliwość stosowania wytycznych sugerowanych przez normę ISO 14001 niezależnie od sektora, w którym operuje firma – wiadomo bowiem że każdy, nawet najmniejszy przedsiębiorca, swoimi działaniami wywiera jakiś wpływ na środowisko. Tak naprawdę wywiera go każdy człowiek. Firmy, jako bardziej konstruktywne i sprecyzowane elementy zbiorcze powinny świecić przykładem dobrego zachowania i pracować tak, by ich wpływ na środowisko był wręcz pozytywny.

Norma ISO 14001 wymaga, by organizacja chcąca stosować się do jej wytycznych potrafiła zidentyfikować wszystkie środowiskowe wpływy będące efektem jej działań oraz związane z nimi aspekty swojej działalności. Dzięki takiej analizie możliwe będzie bowiem stworzenie celów środowiskowych, które następnie posłużą za podstawę do określonych działań poprawiających procesy i parametry przedsiębiorstwa.


W skład normy wchodzą jednak nie tylko dobre praktyki ujęte w polityce środowiskowej firm – norma ISO 14001:2015 zawiera również wskazówki do skutecznego planowania, wdrażania i działania systemu zarządzania środowiskowego, a także nakazuje systematyczne sprawdzanie i podejmowanie wszelkich działań korygujących.

Podobnie jak wszystkie normy ISO, ta dotycząca systemu zarządzania środowiskowego jest oparta nie tyle na pojedynczym wdrożeniu odpowiednich standardów, co ich stałym podtrzymywaniu i udoskonalaniu działań dążąc tym samym do jak najlepszych osiągnięć.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego

Chęć pracy w zgodzie z wymaganiami normy ISO jest zawsze kwestią przemawiającą na korzyść firmy. Pokazuje ona, że zarząd i managerowie organizacji podchodzą poważnie do kwestii środowiskowych, zdają sobie sprawę z wpływu wywieranego przez ich działalność na środowisko naturalne i chcą zrobić wszystko, by wpływ ten był jak najmniej negatywny, lub wręcz pozytywny. Uzyskanie takiej świadomości to już pierwszy krok do certyfikacji ISO 14001:2015. Nikt bowiem nie jest w stanie zmusić firmy do przestrzegania odpowiednich norm i standardów, które nie są wymuszone prawem. Aby certyfikacja ISO 14001 miała jednak szansę powodzenia, konieczne jest nie tylko uświadomienie pracowników i wszystkich stron zainteresowanych o chęci podjęcia działań pro-środowiskowych. Opracowanie i wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy jest formalną podstawą do certyfikacji i jedyną drogą do uzyskania fizycznego dowodu na to, że polityka firmy jest akceptowalna przez wyższe jednostki certyfikacyjne.

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego. Szkolenia

Opracowanie własnego systemu zarządzania środowiskowego jest niezwykle trudne, zwłaszcza dla osób które nie do końca rozumieją wymogi normy ISO 14001:2015. Stąd też sugestia ze strony większości specjalistów, by firmy zainteresowane poprawą swojego wizerunku a tym samym polityki środowiskowej podejmowały serię szkoleń nie tylko dla zarządu, ale i wszystkich jej pracowników.

Szkolenia są jednym z wymogów procesu wdrażana nowego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą iso i są przeprowadzane zwykle przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Firma, która sięgnie po ich pomoc ma pewność, że uzyskanie certyfikatu będzie procesem łatwym, bo opartym o wskazówki tych, którzy certyfikacji dokonują. Sięganie do zaufanych źródeł to najlepszy sposób na tworzenie bardziej świadomej i odnoszącej sukcesy firmy.