Na czym polega dezynfekcja kurnika

Czystość jest ważna niemal w każdym miejscu. W posprzątanym domu przyjemniej się mieszka, uporządkowany garaż daje więcej miejsca do parkowania. Gospodarstwo rolne również powinno być, co jakiś czas porządkowane. Zwiększa to wydajność i komfort pracy. Trzymanie zwierząt w dobrych warunkach ma ogromne znaczenie. Tyczy się to również kurnika, w którym rozwija się drób. Niezależnie od wielkości fermy, konieczna jest okresowa dezynfekcja kurnika. Zwierzęta muszą żyć w dogodnych warunkach, właściwie utrzymany kurnik to sprawa najwyższej wagi.

Dezynfekcja to ważna sprawa

Dezynfekcję kurnika należy przeprowadzić przed wprowadzeniem nowego stada kurcząt lub piskląt na fermę. Jej zadaniem jest zmniejszenie zagrożenia powstania infekcji poprzez zlikwidowania drobnoustrojów. Proces dezynfekcji dzieli się na cztery bardzo ważne części. Pierwszy etapem dezynfekcji jest zlikwidowanie brudu z wnętrza kurnika. By to osiągnąć trzeba wynieść na zewnątrz wszystkie przenośne sprzęty. Następnie przechodzi się do mycia za pomocą przeznaczonych do tego celów preparatów. Kolejnym krokiem jest usunięcie ściółki, nawozu oraz resztek paszy, słowem wszystkiego w czym mogą gnieździć się insekty i bakterie. Drugą częścią dezynfekcji jest czyszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej. W rurach odkładają się zanieczyszczenia takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie. Wpływają one na pogorszenie się jakości wody. By je usunąć należy przepompować przez rury odpowiednie preparaty dezynfekujące. Najlepsze są środki kwaśne, rozpuszczające osady mineralno-organiczne i usuwające tłuszcze i białka. Wyczyszczone instalacje muszą zostać przepłukane zwykłą wodą, tak by pozbyć się z rur odczynu, który mógłby zaszkodzić ptakom.

Kolejne dwa etapy

Kolejnym ważnym etapem jest czyszczenie sprzętów znajdujących się we wnętrzu kurnika. Specjaliści zalecają mycie pod ciśnieniem, nie większym jednak niż 30 atmosfer. Powinno wykorzystywać się do tego zimną wodę. Dodatkowo można zastosować specjalne preparaty, nie mogą one wchodzić w reakcję chemiczną z podłożem. Skuteczne jest też wykorzystanie aktywnej piany, która rozbija związki brudu. Umyta powierzchnia powinna wyschnąć bez wspomagania, wtedy ginie wiele drobnoustrojów.

dezynfekcja

Ostatnim etapem jest tak zwana dezynfekcja zasadnicza. Eliminuje wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Odbywa się poprzez zraszanie powierzchni odpowiednimi preparatami we właściwej kolejności. Wnętrze budynku, stopniowo wycofując się w kierunku wyjścia. Rozpylanie zaczyna się od sufitów, stopniowo ogarniając niższe partie kurnika. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej wykorzystania preparatu dezynfekującego. Odpowiedni rozczyn środka, ilość zużywana na jednostkę powierzchni, sposób rozpylania ma ogromny wpływ na skuteczność podejmowanych działań, a więc również na skuteczność eliminacji szkodliwych związków.

Bezpieczna hodowla

Bezpieczeństwo hodowli drobiu zależy w dużej mierze od dobrze przeprowadzonej dezynfekcji kurnika. Nowe stado musi zamieszkać w przygotowanych wcześniej pomieszczeniach. Uniemożliwi to powstawanie infekcji, wirusów i grzybów. Bezpieczeństwo ptaków to sukces każdej hodowli.