Uprawnienia SEP do 1kV

Przeglądając oferty pracy zwraca uwagę duża ilość ofert pracy dla elektryków. Są to oferty pracy w kraju i oferty zagraniczne. Wystarczy, że w internecie wpiszemy hasło: „praca dla elektryka” a znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert. Polscy elektrycy są chętnie zatrudniani w Niemczech, Belgii, Dani, Norwegii. Oferuje im się dobre warunki finansowe, często także mają zagwarantowane zakwaterowanie. Są zatrudniani w różnych branżach. Najczęściej jednak zajmują się montażem instalacji elektrycznych w remontowanych mieszkaniach lub nowo budowanych domach. Elektryk jest fachowcem, który musi weryfikować i stale podnosić swoje kwalifikacje.

Uprawnienia które trzeba mieć

Dokumenty upoważniają do samodzielnego wykonywania zawodu w określonej specjalności i określonym zakresie. Takie dokumenty nazywają się uprawnieniami. Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP od kilkudziesięciu lat zajmuje się ponoszeniem kwalifikacji zawodowych i nadaje uprawnienia elektrykom. Elektrycy mogą ubiegać się o uprawnienia w zakresie eksploatacji, budowlane, rzeczoznawcy budowlanego, specjalisty i weryfikatora SEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego, uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych, uprawnienia w zakresie specjalisty jakości energii elektrycznej, uprawnienia SEP do 1 kV lub powyżej. Większość wymienionych uprawnień wprowadzono na mocy obowiązujących ustaw. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawie Energetycznym i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, elektrycy pracujący przy urządzeniach, instalacjach, sieciach energetycznych muszą posiadać uprawnienia SEP, które potwierdzają ugruntowaną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie. Rozporządzenie określa rodzaj prac, stanowisk, urządzeń, sieci, przy których wymaga jest posiadanie uprawnień SEP, zakres wymaganej wiedzy, wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji, wzór świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawnienia SEP uzyskuje się po ukończeniu specjalnego szkolenia lub kursu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego opracowane przez Centralna Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Można starać się o uprawnienia w kategorii E lub D.

elektryk

Osoby chcące uzyskać uprawnienia sepowskie muszą wykazać się dużą wiedzą a także znajomością norm i przepisów. Również muszą znać zasady postępowania w razie awarii, pożaru i różnych innych zagrożeń. Kandydaci powinni wykazać się także znajomością postanowień ustawy z 1997 roku, zwanej „Prawo Energetyczne” i jej rozporządzeń wykonawczych. Wielu elektryków stara się o uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty, weryfikatora SEP. Kandydaci na rzeczoznawców muszą być członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich przynajmniej od roku, muszą posiadać udokumentowaną praktykę i osiągnięcia związane z wybranym działem specjalistycznym. Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów składają odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającym i wykształcenie w biurze SEP, którego są członkami. Pozytywnie zaopiniowane wnioski są przesyłane do Komisji Kwalifikacyjnej. Wnioski negatywnie zaopiniowane zwracane są kandydatom z pisemnym uzasadnieniem odrzucenia. Ponownie można złożyć wniosek dopiero po upływie roku.